Toneelvereniging Varia

Wij zijn dus op 8 januari 1873 opgericht in Vlaardingen als Toneel- en Letterlievende Vereniging VARIA. Niet echt een hippe naam. Daarom houden we het tegenwoordig gewoon op Toneelvereniging Varia.

In de loop der jaren zijn er een hoop uitvoeringen geweest. Van drama tot blijspel en van klucht tot thriller. De laatste jaren zijn er vooral blijspelen en kluchten gespeelt. Sinds kort zijn we een nieuwe weg ingeslagen en proberen met onze toneelstukken het publiek te verrassen, overdonderen en te vermaken.